Blog
1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nde 3 Mart Seks İşçileri Hakları Günü'nü Selamlıyoruz!
Genel

1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nde 3 Mart Seks İşçileri Hakları Günü'nü Selamlıyoruz!

4 ay önce


1 Mart günü 2014 yılından bu yana UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) tarafından “Sıfır Ayrımcılık” günü olarak kutlanıyor. UNAIDS, 2024 yılında temayı “Herkesin sağlığını korumak, herkesin haklarını korumak” olarak duyurdu. Özellikle HIV ile yaşayan kadın ve kız çocukları konusuna da dikkat çekmektedir.

 

Toplumsal normlar, HIV başta olmak üzere tüm cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların konuşulması, bilgi edinilmesi, teste ve tedaviye erişimi noktasında çok büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve meslek farketmeksizin herkesin sağlık hizmetlerine erişimi esastır. Seks işçileri yaşadığı hayatın hiçbir  alanında ayrımcılığa, damgalanmaya ve ötekileştirmeye maruz kalmadan HIV veya diğer cinsel yollarla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili doğru bilgiye erişim, doğru ve erken tedaviye erişim hakkına sahiptir. Bu haklar, temel insan hakları arasında yer almaktadır ve herkes için eşit uygulanmalıdır.

 

Seks işçiliği rızaya dayalı, bir emek ve işçilik biçimidir. 18 yaşından büyük, hiçbir baskı altında kalmadan, kendisini seks işçisi olarak tanımlayan herkesin sesi olmak için buradayız. 18 yaş altı gruplarda böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ise durumu insan ticareti ve cinsel istismar olarak değerlendiriyor ve mücadelemize bu perspektiften de yön veriyoruz. 

 

Seks işçilerinin HIV başta olmak üzere diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların yayılımında öncü rol oynadığına dair yanlış bilgilerin karşısında, gerçekleştirmiş olduğumuz anket ve araştırma çalışmalarından elde ettiğimiz verilerle duruyor; toplumsal farkındalığın artması, ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçebilecek en doğru yöntem olduğunu savunuyoruz. 

 

Savunuculuk faaliyetlerimize yön verirken gerçek bir değişim ve dönüşüm istiyorsak önce #dilinideğiştir diyoruz! Toplumun bize dayattığı ve dilimize yerleşmiş olan şıllık, sürtük, genel bayan, hayat kadını, yosma, yollu gibi kelimelerin karşısında, emek vurgusu yaparak SEKS İŞÇİSİ teriminin doğru olduğunu savunuyoruz!

 

Hiç kimsenin geride bırakılmadığı, temel ve genel insan haklarından eşit bir şekilde yararlandığı, hiçbir cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya mesleğin, haklara erişimin önünde engel teşkil etmediği güne kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

 

#seksişçilerininhaklarıinsanhaklarıdır

#dilinideğiştir