KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

(KIRMIZI ŞEMSİYE)

AÇIK RIZA METNİ

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği (Veri Sorumlusu) aplikasyon formunu dolduran kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") kapsamında “veri sorumlusu" sıfatını haiz olup, işbu rıza metni ile Kanun uyarınca aplikasyon formunda aşağıda belirtilen kişisel verilerimin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve aplikasyon formunu dolduran kullanıcıların Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi ve Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak, anonim bir şekilde işlendiğine ilişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

Veri Sorumlusunun Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’nde ifade edilen ve şahsıma ait cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon (CYBE) test durum bilgimin anonim olarak hizmet sağlayıcı Commentout Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ’ne ait serverlarda anonim olarak tutulduğu, yurt dışında herhangi bir kurum ve kuruluşa aktarılmadığı, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince bu konularda açık rızam olması gerektiği ve açık rızamı istediğim zaman çekebileceğim konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş ve CYBE test durumu bilgilerimin yukarıda sayılan sebep ve koşullarla işlenmesine, kaydedilmesine ve depolanmasına açık rızam bulunmaktadır.