Adalete Erişim ProgramıHUKUKİ DANIŞMANLIK

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği olarak seks işçileri ile LGBTİQ+’lara ve HIV’le ve/veya cinsel yollarla aktarılan enfeksiyonlarla yaşayanlara hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Dernek avukatımız aracılığıyla verdiğimiz danışmanlık hizmetimiz adalete erişimin güçlendirilmesi, kapasite güçlendirme ve haklar konusunda bilgi vermeyi amaçlamakta olup doğrudan bir avukatlık hizmeti sunulmamaktadır.

Bu kapsamda,

• Seks işçilerine, Kabahatler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında yazılan idari para cezalarına itiraz süreci, itiraz mekanizmaları ve genel itibariyle süreç hakkında hukuki bilgilendirmede bulunarak haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak kesilmiş olan cezaların iptalinin sağlanması hedeflenmektedir.

• Fuhuşla Mücadele Tüzüğü kapsamında verilen ev kapama cezalarına itiraz süreci, itiraz mekanizmaları ve genel itibariyle süreç hakkında hukuki bilgilendirme bulunarak haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak verilmiş olan cezaların iptalinin sağlanması ile çalışma hakkının/özgürlüğünün tesis edilmesi hedeflenmektedir.

• Medeni Kanun m. 40 doğrultusunda beden uyum süreci için dava açmak isteyen ve bu süreç hakkında bilgi almak isteyen danışanlarımıza, dava süreci ve bu süreçte nasıl ve ne şekilde hukuki destek alabileceklerine ilişkin hukuki bilgilendirmede bulunuyoruz.

• İsim değişikliği davası açmak isteyen ve bu süreç hakkında bilgi almak isteyen danışanlarımıza, dava süreci ve bu süreçte nasıl ve ne şekilde hukuki destek alabileceklerine ilişkin hukuki bilgilendirmede bulunuyoruz.

• Seks işçilerinin ve LGBTİQ+’ların maruz bırakıldığı cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet olaylarında, hak ihlalleri ve nefret söylemi/suçu durumlarında hukuki destek sunuyor ve süreci takip ediyoruz.

• Acil durumlarda karakol desteği sunuyoruz. Bu kapsamda seks işçilerinin maruz bırakıldığı herhangi bir şiddet eyleminde ve/veya yakalama/gözaltı durumunda hukuki destek sunuyor ve süreci takip ediyoruz.

• HIV’le ve/veya cinsel yollarla aktarılan enfeksiyonlarla yaşayanların maruz bırakıldığı ayrımcılık, damgalanma ve şiddet olaylarında hukuki danışmanlık hizmeti vererek danışanlarımızın sağlık hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin tesis edilmesini hedefliyoruz.

• Askerlik muafiyet süreci hakkında bilgi almak isteyen danışanlarımıza hukuki danışmanlık veriyoruz.

Bu sayılanlar dışında kalmakla birlikte seks işçileri ile LGBTİQ+’lar ve HIV’le ve/veya cinsel yollarla aktarılan enfeksiyonlarla yaşayanların haklara ve hizmetlere erişimde dezavantajlı konumda olmaları nedeniyle, danışanlarımızın yaşadığı herhangi bir hukuki sorunda ilk teması kurarak sorunları tespit ediyor ve gerekli yönlendirmeleri yaparak danışanlarımızın haklara ve hizmetlere eşit ölçüde erişmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Bunlara da Gözatın

DAHA FAZLA GÖR