+90 312 419 2991

Ana Sayfa / Vizyon

Seks işçilerine karşı her türlü hak ihlalinin, yapısal ve kurumsal dışlamanın son bulduğu ve seks işçilerinin kimlikleri ve işleri dolayısıyla diğer vatandaşlardan daha dezavantajlı bir konuma itilmediği bir dünya yaratmak, çeşitli alanlarda seks çalışanlarının karşılaştıkları insan hakları ihlallerine karşı kendi kapasitelerini güçlendirmek, maruz kaldıkları hak ihlalleri, toplumsal dışlanma, damgalanma ve benzeri olumsuz durumlar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda kamuoyunu ve ilgili yetkilileri bilgilendirmek, savunmasız toplumsal grupların insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini güçlendirmek ve ortak çalışmalar geliştirmek vizyonuna sahiptir.