+90 312 419 2991

Ana Sayfa / Misyon

Kırmızı Şemsiye, her kimlik ve statüden seks işçisinin her türlü dışlanma ve hak ihlaline karşı kapasitesinin güçlendirilmesi, seks işçilerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve hizmete diğer vatandaşlar gibi erişebilmesinin önünün açılması amacıyla ilgili paydaş gruplarının farkındalığının artırılması ve seks işçilerinin kurumsal ve toplumsal açılardan korunabilirliğinin artırılması amacıyla yasal ve politika temelli reformların gerçekleştirilmesi misyonuna sahiptir.