+90 312 419 2991

Ana Sayfa / İK Politikalarımız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks işçilerinin cinsel sağlık ve insan hakları temelindeki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.

Kimlerle Çalışıyoruz?

Kırmızı Şemsiye, her şeyden önce sivil toplum alanında çalışmaya gönüllü, içinde bulunduğu topluma ve dünyaya duyarlılığı olan, alanında uzman kişilerle çalışmaktadır. Derneğimiz, saha ofisleri için bu alanda çalışmak ve uzmanlaşmak isteyen psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanları ve hukukçular istihdam ederken, Ankara’daki merkez ofisinde yukarıda adı geçen uzmanlık alanlarının yanında idari işlerin ve projelerin koordinasyonunu sağlayan profesyonellerle çalışmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İş ilanları sayfamızda gördüğünüz, size uygun ilanlara başvuru yapmak için hazırlamış olduğunuz özgeçmişinizi, sizi anlatan bir ön yazı ile birlikte hr@kirmizisemsiye.org adresine, ilanda belirtilen “konu başlığı” metinini yazarak göndermeniz gerekmektedir. Diğer bir başvuru yöntemi ise web sitemizde yer alan ilanlara, başvuru sayfasında sizden istenen bilgileri girerek başvurunuzu kaydetmektir.

Özgeçmişler, adayların kendilerini ifade edebildikleri ilk araç olduğu için, özenle hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Özgeçmiş eklenmeden mektup şeklinde adresimize gönderilen kişisel tanıtım yazıları dikkate alınmamaktadır.

Adayın kendi kişisel özelliklerine ve yetkinliklerine göre olan ilanları seçerek başvuru yapması, ön eleme açısından adayı avantajlı hale getirecektir.

Derneğimiz İnsan Kaynakları Birimi yalnızca ön elemeyi geçen adaylarla iletişime geçmektedir. Bu nedenle başvuru yapan adayların telefonla bilgi alması söz konusu değildir.

İlkelerimiz

Kırmızı Şemsiye’de tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, cinsiyet ifadesi ile yaş ayrımı gibi özellikleri Derneğimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir.

Amacımız; mevcut çalışanlar için en iyi ortamı sağlamak ve üstün nitelikli çalışanların en çok tercih ettiği bir Dernek olmaktır. Derneğimizin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru insan kaynağını seçmek, motivasyon ve bağlılığı artırmak, Derneğimizde devamlılığı sağlamak, iş kalitesini yükseltecek süreç ve sistemlerle değerli çalışanların güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için prosedürler, yöntemler oluşturmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz, Derneğimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, yaptığı işe değer katan, çalışkan, dinamik, yeniliklere açık, nitelikli çalışanları kurumumuza dahil ederek, Derneğimizi geleceğe taşımaktır.

Her çalışanımızın bir değer olduğu düşüncesiyle temel insan Kaynakları ilkelerimiz şunlardır;

  • İnsana saygı unsurunu temel alan bir anlayış olarak oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.
  • Dernek stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak.
  • Değişen iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak.
  • Açık pozisyonlarımızın gerektirdiği niteliklere uygun başvuruları değerlendirmek, pozisyonun gerektirdiği mülakatları yapmak, referans kontrollerini yapmak ve uygun adayı işe almak.
  • Her bir çalışanımız için verimli bir iş ortamını sağlamak.
  • Çalışanlar arasında dayanışmayı ve motivasyonu artırıcı aktivite ve organizasyonları düzenlemek.
  • Kişisel ve mesleki anlamda gelişimlerini destekleyici eğitim programlarını oluşturmak.
  • Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak.

Seçme ve yerleştirme sürecimiz eşit koşullar prensip alınarak gerçekleştirilir. Yerel ve uluslararası kaynaklardan bulunan en uygun aday pozisyona yerleştirilir.

İşe alım süreçlerimizde yanlış yönlendirildiğinizi düşündüğünüzde ya da işe alınma vaadiyle sizden herhangi bir talepte bulunulduğunda lütfen ik@kirmizisemsiye.org, hr@kirmizisemsiye.org ya da info@kirmizisemsiye.org adresine yazılı bildirimde bulunmaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımızla,

Kırmızı Şemsiye İnsan Kaynakları