Covid19-Salgının Seks İşçileri Üzerindeki Etkileri