Kırmızı Şemsiye


BAĞIŞ YAPIN

Telefon: 0 312 419 29 91 
Konur 2 Sokak No:44/8,
Çankaya / Ankara / Türkiye

e-mail:
kirmizisemsiye@kirmizisemsiye.org
 
 

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, aşağıda bilgileri verilen uluslararası sivil toplum kuruluşlarına üyedir. Kırmızı Şemsiye, savunuculuk çalışmalarının etkili şekilde yürütülebilmesi için çeşitli bölgesel ve küresel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine önem vermektedir. Türkiye’de seks işçilerini çevreleyen sorunların, Türkiye’ye özgü olduğu gerçeğini görmezden gelmeden, bu sorunların bölgesel ve küresel yansımaları olduğu bilincinde olan Kırmızı Şemsiye, çeşitli ülkelerden seks işçileri ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir.

Devamı

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’ne kurulduğu tarih olan 11 Nisan 2013 tarihinden bu yana çeşitli projeler kapsamında finansal destek sunan aşağıdaki kurumlara tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Devamı

KIRMIZI ŞEMSİYE seks işçileri için çalışır. SORUNLARINIZI BİZİMLE PAYLAŞIN, HEP BİRLİKTE GÜÇLENELİM! EVİNİZDEN Mİ ÇIKARILDINIZ veya EVİNİZ Mİ MÜHÜRLENDİ? POLİS KEYFİ ŞEKİLDE EVİNİZİ Mİ BASTI? KEYFİ ŞEKİLDE POLİSİN PARA CEZASINA MI MARUZ KALDINIZ? POLİSTEN ŞİDDET Mİ GÖRDÜNÜZ veya KEYFİ MUAMELE İLE Mİ KARŞILAŞTINIZ? MÜŞTERİNİZDEN ŞİDDET Mİ GÖRDÜNÜZ?

Devamı

Seks işçilerinin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmak ister misiniz? Sizi de üyemiz olarak görmekten memnuniyet duyarız. Eğer üyemiz olmak istiyorsanız, aşağıda yer alan Üye Başvuru Formu’nu indirin ve doldurun. Sonra da kirmizisemsiye@kirmizisemsiye.org e-posta adresimize gönderin.

Devamı

Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddetin Haritalanması ve Hukuki Destek Projesi
DestekleyenKurumlar:

Açık Toplum Vakfı, http://www.aciktoplumvakfı.org.tr 

 

 

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Istanbul/ 

 

 

Hollanda Büyükelçiliği, http://turkey-tr.nlembassy.org/


ProjeOzeti:

Proje kapsamında Kırmızı Şemsiye, Türkiye’nin 10 ilindeki trans kadın seks işçilerine ulaşarak, trans kadın seks işçilerine yönelik şiddetin haritalanmasını ve şiddet mağduru trans kadın seks işçilerine hukuki danışmanlık ve doğrudan destek sunulmasını amaçlamaktadır.

 

Proje kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Gaziantep, İzmit, Diyarbakır, Eskişehir, Bursa ve Konya’daki trans kadın seks işçilerine ulaşılarak şiddet deneyimleri ile ilgili kendileri ile anket yapılacaktır. Anket dışında yüz yüze derinlemesine görüşmelerin de yapılacağı proje kapsamında, çeşitli illerden trans kadın seks işçilerinin bir araya getirilmesi ve şiddet deneyimleri ile ilgili sorun ve taleplerini bizzat konunun öznelerinin tartışması sağlanacaktır.

Proje dahilinde, Kırmızı Şemsiye’nin avukatları aracılığı ile şiddet mağduru trans kadın seks işçilerine hukuki danışmanlık ve karakol evresinde hukuki destek de sunulacaktır.

 

Projenin önemli bir diğer ayağı da, proje kapsamında trans kadın seks işçilerinin şiddet ile yüzleşmeleri ve şiddet sorununa karşı hangi öneri ve talepleri gündeme getirmek istediklerine dair görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesidir.

 

Proje 1 Ocak 2014 ile 30 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütülecektir.ProTrans: Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da Translara Yönelik Şiddetin İzlenmesi Projesi
DestekleyenKurumlar:

Bölgesel bir proje olan ProTrans’ın ana yürütücüsü Avrupalı trans sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütlenmesi olan Transgender Europe’tur. Kırmızı Şemsiye, Transgender Europe’un yürüttüğü bu projenin Türkiye ayağının yürütücüsüdür. Proje, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın finansal desteği ile yürütülmektedir.

 

http://www.tgeu.org

 

 ProjeOzeti:

Projenin amacı, Türkiye, Moldova, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Kırgızistan’da transların maruz kaldığı şiddet eylemlerinin izlenmesi ve transfobik nefret suçlarının analiz edilmesidir. Bu kapsamda, farklı ülkelerde projeyi yürüten sivil toplum kuruluşları şiddet vakalarını çevrimiçi bir araç aracılığı ile kaydedecek, veriler ışığında ulusal mekanizmalara yönelik savunuculuk araçları hazırlanacak ve mağdurlara hukuki danışmanlık sunulacaktır.

 

Proje 1 Ocak 2014 ile 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştrilecektir.Transların Toplumsal Deneyimleri: Küresel Bir Araştırma
DestekleyenKurumlar:

Küresel bir proje olan “Küresel ‘Transfobiye Karşı Trans-Saygı’ Projesi”nin bir ayağını oluşturan “Transların Toplumsal Deneyimleri: Küresel Bir Araştırma” adlı araştırmanın Türkiye ayağının analizi Kırmızı Şemsiye tarafından yapılmaktadır. Proje, Transgender Europe tarafından yürütülmekte ve ARCUS Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

http://www.transrespect-transphobia.org

 ProjeOzeti:

Projenin amacı, Transgender Europe’un “Küresel ‘Transfobiye Karşı Trans-Saygı’ Projesi” kapsamında bugüne dek birçok ülkede gerçekleştirilmiş olan ve translara yönelik uygulanan anketlerin, ülkelerde belirlenen partner trans sivil toplum kuruluşları tarafından analiz edilmesidir. Analiz sonrası ortaya çıkacak veriler, küresel araştırmanın genel raporu içerisinde yer alacak ve ülke bölümleri olarak ayrı yayınlar üretilecektir. Ortaya çıkacak yayınlar, translara yönelik şiddet ve nefret suçlarına karşı yasa yapıcı ve karar vericilere yönelik savunuculuk çalışmalarında kullanılacaktır.

 

Proje 1 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Görünmeyen Gerçeklik: Eşcinsel ve Biseksüel Erkek Seks İşçileri Haklarını Talep Ediyor
DestekleyenKurumlar:

Planet Romeo Vakfı, http://www.planetromeofoundation.orgProjeOzeti:

Proje, Türkiye’de bugüne dek sıkıntıları ve talepleri gündeme taşınmayan ve büyük bir görünmezlik perdesi ardında yaşamlarına devam eden eşcinsel ve biseksüel erkek seks işçilerinin maruz kaldıkları sorunlar, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar üzerinden dile getirdikleri taleplere odaklanmaktadır.

 

Proje kapsamında 50 civarında eşcinsel ve biseksüel erkek seks işçisine ulaşılmış, kendileri ile anket çalışması yürütülmüş ve de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler ışığında ise “Görünmeyen Gerçeklik: Eşcinsel ve Biseksüel Erkek Seks İşçileri – Bir Ön Çalışma” başlıklı rapor yayınlanmıştır.

 

Proje, 1 Ekim 2014 – 30 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Biz de Varız!
DestekleyenKurumlar:

Avrupa Birliği Sivil Düşün Aktivist Programı, http://www.sivildusun.eu

 ProjeOzeti:

AB Sivil Düşün Aktivist Programı’nın finansal desteği ile yürütülen “Biz de Varız!” Projesi, Kırmızı Şemsiye’nin seks işçisi kadın, erkek ve transların maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine karşı kamuoyunda gerekli görünürlüğün ve farkındalığın yaratılmasını hedeflemektedir.

 

Bu amaç doğrultusunda Mart 2014 başında Ankara’da Kırmızı Şemsiye tarafından organize edilen “Seks İşçileri Konuşuyor: Özgürlük İstiyoruz!” başlıklı etkinliğin bir bölümü desteklenmiştir. Aynı proje kapsamında, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü vesilesiyle bir video hazırlanmış ve seks işçilerinin gündeminde yer alan 4 sorun alanına vurgu yapılmıştır.

 

Proje, 1 Aralık 2013 ile 15 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Genel Operasyonel Destek Projesi
DestekleyenKurumlar:

Kırmızı Şemsiye Fonu (RUF), www.mamacash.org/what-we-do-2/special.../red-umbrella-fundProjeOzeti:

Proje kapsamında, Kırmızı Şemsiye’nin 2014 yılı içerisindeki operasyonel giderlerinin karşılanması öngörülmektedir. Aynı zamanda, Kırmızı Şemsiye Fonu desteği ile Kırmızı Şemsiye’nin çeşitli etkinlikleri ve yayınları desteklenmektedir.

Proje, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

İkinci destek projesi, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasını kapsamaktadır.Biz Kimiz?: Seks İşçileri ile İlgili Doğru Olduğu Düşünülen Yanlışlar
DestekleyenKurumlar:

Açık Toplum Vakfı, http://www.aciktoplumvakfi.org.tr

 ProjeOzeti:

Proje kapsamında, Kırmızı Şemsiye tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine yönelik seks işçiliği ve seks işçileri ile ilgili doğru olduğu düşünülen yanlışlar ile ilgili atölyeler organize edilmiştir.

Proje kapsamında, “Seks İşçiliği: Mitler ve Gerçekler” başlıklı bir kitapçık yayınlanmış ve çeşitli STK’lar, siyasi partiler, medya temsilcileri, üniversiteler ve benzeri kişi ve kurumlara gönderilmiştir.

Proje, 1 Ağustos 2013 ile 15 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Seks İşçilerinin Hak İhlalleri Konusunda Bilinçlendirilmesi
DestekleyenKurumlar:

Kadınlar İçin Acil Eylem Fonu, http://www.urgentactionfund.org

 ProjeOzeti:

Proje kapsamında, Kırmızı Şemsiye’nin 1 – 2 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da organize ettiği “Seks İşçileri Konuşuyor: Özgürlük İstiyoruz!” başlıklı etkinlik desteklenmiştir. Bu etkinliğin amacı, seks işçilerinin gündeminde yer alan insan hakları ihlallerinin kamuoyuna aktarılmasının yanında, katılımcı seks işçilerine de hak ihlallerine karşı ne gibi önlemler alabileceklerine dair bilgilendirme yapmaktı.

Proje, Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddet ve Cinayetler ile İlgili Savunuculuk Çalışması
DestekleyenKurumlar:

Kadınlar İçin Acil Eylem Fonu, http://www.urgentactionfund.org

 ProjeOzeti:

Proje kapsamında Kırmızı Şemsiye tarafından kamuoyu ve ilgili yetkilileri bilgilendirici broşürler, sticker’lar, posterler ve bir adet rapor hazırlanmıştır. Aynı şekilde Temmuz 2013 tarihinde Türkiye’de yaşanan trans seks işçisi cinayetlerine karşı Ankara’da bir protesto gösterisi düzenlenmiştir.

Proje, 1 Ağustos 2013 – 15 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Seks İşçilerinin Adalete Erişimi, SWAN Bölgesel Araştırması
DestekleyenKurumlar:

 

http://www.swannet.org

SWAN Foundation for the Rights of Sex Workers in CEECAProjeOzeti:

Proje kapsamında, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Ağı, bölge ülkelerinde seks işçilerinin adalete erişimi ile ilgili anket ve yüz yüze görüşme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Kırmızı Şemsiye, SWAN üyesi ve partneri olarak, Türkiye'nin 3 ilinde seks işçileri ile anket çalışması gerçekleştirmektedir; İstanbul, Ankara ve Diyarbakır.

Anket ve yüz yüze görüşme çalışmaları sonucunda SWAN tarafından hazırlanacak rapor, Kırmızı Şemsiye tarafından Türkçe'ye çevrilecek ve bir savunuculuk aracı olarak kullanılacaktır.Seks İşçilerine Yönelik Hukuki Destek Konusunda Avukat Eğitimleri
DestekleyenKurumlar:

 

http://www.festr.org/pages/tuerkce/giris-sayfasi.php

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye TemsilciliğiProjeOzeti:

Proje kapsamında, Kırmızı Şemsiye tarafından Türkiye'nin 10 ilinden avukatlara seks işçilerinin maruz kaldıkları hak ihlalleri, avukatların seks işçisi olan müvekkilleri ile olan ilişkileri, seks işçiliği mevzuatı, vaka analizleri ve benzeri konularda iki adet eğitim düzenlenecektir. Eğitimlere ek olarak, seks işçiliği alanında çalışmak isteyecek avukatlara yönelik bir el kitabı hazırlanacak ve basılacaktır.

Eğitimlerin ilki Mayıs 2015'te, ikincisi Eylül 2015'te gerçekleştirilecek ve toplamda 30 avukata eğitim verilmiş olacaktır.Seks İşçilerine Yönelik Cinsel Sağlık ve Haklar Eğitimleri
DestekleyenKurumlar:

http://www.unfpa.org.tr/v2/pages/ana-sayfa.php

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye TemsilciliğiProjeOzeti:
Proje kapsamında, 2015 Aralık sonuna dek toplamda 5 eğitim üzerinden Türkiye'nin toplamda 8 ilinden seks işçilerine yönelik cinsel sağlık, temel HIV ve AİDS bilgisi, sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hakkı savunuculuğu, ve benzeri konularda eğitimler düzenlenecektir.

Kimliğimize Ceza Yazmaya Son Verin!
DestekleyenKurumlar:

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİProjeOzeti:

Bu proje, trans kadın seks işçilerini hedef alan Kabahatler Kanunu uygulamaları ile ilgili olarak kamuoyu, yasa yapıcılar ve karar vericiler nezdinde görünürlüğü arttırmak, savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek ve kolluk kuvvetlerinin ilgili uygulamalarına son verilmesi yönünde bir eğilim oluşturmak amacındadır.

Proje 1 Temmuz 2015 - 1 Eylül 2016 tarihleri arasında uygulanmaktadır.Operasyonel Destek Projesi
DestekleyenKurumlar:

Astraea VAKFI, ABDProjeOzeti:
Astraea VAKFI, Temmuz 2015 - Temmuz 2016 tarihleri arasında Kırmızı Şemsiye'nin operasyonel giderlerinin karşılanması amacıyla derneği desteklemektedir. Kırmızı Şemsiye, bu destek kapsamında yıl boyunca gerçekleştireceği etkinlikleri finanse edecek ve ofis masraflarını karşılayacak.

Translara Yönelik Hak İhlallerinin Savunuculuk Perspektifiyle İzlenmesi
DestekleyenKurumlar:

 

İSVEÇ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

 ProjeOzeti:
Proje kapsamında, Ağustos 2015 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında Türkiye'de yaşayan transların maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri, çeşitli yöntemler kullanılarak izlenecek ve belgelenecektir. İzleme ve belgeleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler, ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik savunuculuk materyalleri olarak kullanılacaktır.

Türkiye'de Trans Seks İşçilerinin Şiddetten Korunması: Trans Seks İşçilerine Karşı Şiddetin İzlenmesi ve Hukuki Destek Sağlanması
DestekleyenKurumlar:

AB Delegasyonu- Ankara

ProjeOzeti:

Projenin genel amacı, trans seks işçilerinin maruz kaldığı şiddet eylemlerini izleme, hukuki destek sağlama ve bu konuda farkındalık ve görünürlük artırma yoluyla Türkiye'deki şiddet olaylarına karşı trans seks işçileri korumaktır. Belirlenen proje hedefleri şunlardır; a) Trans seks işçilerine karşı şiddeti izleme ve mağdurlara hukuki destek sunma, b) Trans seks işçilerini hedef alan şiddet eylemlerini belgeleme, c) adalete erişim konusunda trans seks işçilerinin kapasiteleri artırma, d) insan hakları ihlalleri ile ilgili trans seks işçilerinin deneyimleri üzerinden kanun yapıcıların kapasitesini geliştirme, e) trans seks işçilerinin maruz kaldığı şiddet türleri ve düzeyleri hakkında sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, milletvekilleri ve karar vericiler, polis ve medya çalışanlarının farkındalık ve görünürlüklerinin artırılmasıdır.