Kırmızı Şemsiye


BAĞIŞ YAPIN

Telefon: 0 312 419 29 91 
Konur 2 Sokak No:44/8,
Çankaya / Ankara / Türkiye

e-mail:
kirmizisemsiye@kirmizisemsiye.org
 
 

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, aşağıda bilgileri verilen uluslararası sivil toplum kuruluşlarına üyedir. Kırmızı Şemsiye, savunuculuk çalışmalarının etkili şekilde yürütülebilmesi için çeşitli bölgesel ve küresel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine önem vermektedir. Türkiye’de seks işçilerini çevreleyen sorunların, Türkiye’ye özgü olduğu gerçeğini görmezden gelmeden, bu sorunların bölgesel ve küresel yansımaları olduğu bilincinde olan Kırmızı Şemsiye, çeşitli ülkelerden seks işçileri ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir.

Devamı

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’ne kurulduğu tarih olan 11 Nisan 2013 tarihinden bu yana çeşitli projeler kapsamında finansal destek sunan aşağıdaki kurumlara tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Devamı

KIRMIZI ŞEMSİYE seks işçileri için çalışır. SORUNLARINIZI BİZİMLE PAYLAŞIN, HEP BİRLİKTE GÜÇLENELİM! EVİNİZDEN Mİ ÇIKARILDINIZ veya EVİNİZ Mİ MÜHÜRLENDİ? POLİS KEYFİ ŞEKİLDE EVİNİZİ Mİ BASTI? KEYFİ ŞEKİLDE POLİSİN PARA CEZASINA MI MARUZ KALDINIZ? POLİSTEN ŞİDDET Mİ GÖRDÜNÜZ veya KEYFİ MUAMELE İLE Mİ KARŞILAŞTINIZ? MÜŞTERİNİZDEN ŞİDDET Mİ GÖRDÜNÜZ?

Devamı

Seks işçilerinin insan hakları mücadelesinde yanımızda olmak ister misiniz? Sizi de üyemiz olarak görmekten memnuniyet duyarız. Eğer üyemiz olmak istiyorsanız, aşağıda yer alan Üye Başvuru Formu’nu indirin ve doldurun. Sonra da kirmizisemsiye@kirmizisemsiye.org e-posta adresimize gönderin.

Devamı
 
 
Biz Kimiz
 
Tüzük
 
Stratejik Plan
 
Yönetim Kurulu
 
Çalışanlarımız
 
Genel Kurul


GENEL KURUL

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 22 EKİM 2013

Toplantı Yeri: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Merkez Ofisi ( Konur 2 Sokak 44/8 06640 Kızılay, ANKARA)

Toplantı Tutanağı:

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin kuruluş tarihi olan 11 Nisan 2013 tarihinden sonra Tüzük gereği gerçekleştirilmesi gereken ilk genel kurul toplantısının yapılması için üyelere genel kurul tarihinden en az 2 hafta önce telefon, e-posta ve derneğin internet sayfası aracılığı ile bilgilendirme yapılmıştır.

22 Ekim 2013 tarihinde derneğin merkez ofisinde genel kurul toplantısı için toplanılmıştır. 22 Ekim 2013 tarihi itibarı ile dernek üye sayısı olan 36 kişiden sadece 14 kişi toplantıda hazır bulunmuştur. Dernek üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 19 kişinin hazır bulunması gerektiğinden, genel kurul toplantısı iptal edilmiş, üyelere bir sonraki toplantının 2 Kasım 2013 tarihinde saat 15:00’te yine dernek merkez ofisinde yapılacağına dair bilgilendirmede bulunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Kemal Ördek

Dernek Başkanı

Yönetim Kurulu Adına

 

 

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 2 Kasım 2013

Toplantı Yeri: Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Merkez Ofisi ( Konur 2 Sokak 44/8 06640 Kızılay, ANKARA)

Toplantı Tutanağı:

22 Ekim 2013 tarihinde dernek üyelerinin salt çoğunluğu sağlanamadığı için 2 Kasım 2013 tarihinde dernek merkez ofisinde gerçekleştirilmek üzere iptal edilen genel kurul toplantısı gerekli sayı sağlandığı için bu defa gerçekleştirilmiştir.

2 Kasım itibarı ile derneğe üye olan 41 kişiden 19’u genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

Gerekli çoğunluğun bulunması sebebiyle, önceden dernek üyelerine de gönderilen gündem maddelerine geçilmesine karar verilmiştir. Gündem maddeleri öncesinde genel kurulu yönetmek üzere divan kurulu üyeleri seçilmiştir. Bu seçim, üyelerin talebi üzerine açık oy ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen oylama ile Çağdaş Bilir divan başkanlığına, Berkay Erdaş divan başkan yardımcılığına, Harun Reşit Çokyavuz da katip üyeliğe getirilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ördek, yönetim kurulu üyelerine adına derneğin kuruluş tarihi olan 11 Nisan 2013’ten bu yana yönetim kurulu olarak hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair dernek üyelerine bir faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirmiştir. Bu sunum sonrası, üyelerden gelen sorular yönetim kurulu üyeleri tarafından cevaplandırılmış, sonrasında ise yönetim kurulu faaliyet raporunun oylanmasına geçilmiştir. Hazır bulunan üyelerin hepsinin oyları ile 11 Nisan 2013 – 31 Ekim 2013 tarihleri arasında yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri detaylandıran faaliyet raporu onaylanmıştır.

Faaliyet raporunun onaylanması sonrasında, yönetim kurulu adına dernek başkanı olan Kemal Ördek, 11 Nisan 2013 – 31 Ekim 2013 dönemini kapsayan finansal raporu üyelerin bilgisine sunmuş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. Üyelerin oyları ile finansal rapor onaylanmıştır.

Faaliyet raporu ve finansal rapor değerlendirmeleri sonrasında, yeni yönetim kurulu, yedek yönetim kurulu, denetim kurulu ve yedek denetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. Üyelerin talebi üzerine, bütün organlar için yapılan seçimler açık oy ile gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluşmuştur:

 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:

Kemal Ördek – Başkan

Belgin Çelik – Başkan Yardımcısı

Evrim Topdal – Genel Sekreter

Yiğit Aydınalp – Sayman

Eylül Çevgen – Üye

Saygılarımızla,

Divan Kurulu Üyeleri


Dosya Yok